Skip to content

Velkommen

Aksés tilbyder undervisning, kurser og rådgivning om integration og arbejdsmarkedsrettet dansk som andetsprog i både offentligt og privat regi.

Aksés kan blandt andet hjælpe med

 • rådgivning om organisering og strategi ift. integration af flygtninge og indvandrere på arbejdspladsen, herunder antropologiske forundersøgelser og analyse
 • interkulturel kommunikation og samarbejde
 • outreach projektstrategi for virksomheder og institutioner, der vil bygge bro til minoritetsborgere og nydanskere
 • sprogligt eftersyn og tilpasning af arbejdsrelevante manualer og vejledninger
 • udarbejdelse og udvikling af undervisningsmaterialer tilpasset arbejdspladsen og branchespecifikke områder
 • hjælp til støtte af læsesvage/ordblinde medarbejdere på arbejdspladsen.
 • sproglig screening
 • didaktisk design af digitale læringsplatforme

Aksés tilbyder undervisning i

 • arbejdsmarkedsrettet/branchespecifikt dansk
 • dansk arbejdskultur og danske arbejdsmarkedsregler
 • de skjulte koder i dansk kultur
 • jobsøgning og kompetenceafklaring for nydanskere
 • aktivt medborgerskab

Om Aksés

Line

Aksés er et enkeltmandsejet konsulentfirma, ejet og drevet af Line Märcher Ottosen, antropolog, lærer og mangeårig underviser i dansk som andetsprog for voksne.  Line har desuden erfaring med udvikling og digitalt design af læremidler og undervisningsmaterialer til bla. dansk som andetsprog.

Ydelser: Aksés kan levere rådgivning, undersøgelser, undervisning og materialer som er skræddersyet til netop jeres behov. Alt fra en enkelt workshop til forløb, der strækker sig over længere tid. Jeg udfører gerne pilotprojekter til særligt konkurrencedygtige priser. Honoraret fastsættes efter opgavens størrelse og tidsforbrug. Kontakt mig for en snak og et godt tilbud.

Kontakt